Hiển thị các bài đăng có nhãn Hài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hài. Hiển thị tất cả bài đăng

Mẹ ơi con nhìn thấy ma

Vào một đêm khuya thanh vắng, có hai mẹ con nhà nọ vẫn còn thức vì đứa bé phải học bài, bỗng nó kêu lên.