SSH AF - SSH AFGHANISTAN


Sell SSH all country pm yahoo thanhphong0509

125.213.205.131|root|admin|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown
125.213.222.43|admin|1234|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown
103.14.24.41|admin|admin|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown|13015
125.213.204.122|admin|admin|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown
203.174.27.28|ftp|ftp|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown
125.213.205.107|admin|default|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown
125.213.220.147|admin|password|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown
103.251.177.114|admin|admin|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown
203.174.27.28|ftp|ftp|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown|7097
103.14.24.41|admin|admin|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown|
125.213.222.67|admin|default|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown|
103.14.24.41|admin|admin|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown
103.14.24.41|admin|admin|Afghanistan (AF)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
125.213.222.67|admin|default|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown|ProxyScore:
125.213.204.122|admin|admin|Afghanistan (AF)|Kabol|Kabul|Unknown|ProxyScore: Unknown
125.213.205.131|root|admin|Afghanistan(AF)|Kabol|Kabul|Unknown------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »