SSH Việt Nam

Sell SSH 2.5$/1k SSH liên hệ yahoo thanhphong0509

123.20.22.189;support;support
123.20.28.185;support;support
123.20.33.137;support;support
123.20.68.161;support;support
123.20.146.110;support;support

========================================================================
Nuốt Lệ
Bỏ em lại chốn chợ đời
Bỏ em lại với muôn vàn đắng cay
Đành Lòng rũ áo ra đi
Không còn thương tiếc đến tình phu thê
Cũng vì một bóng Hồng nhan
Mà Anh đánh đổi gia đình thân yêu
Chạy theo tiếng gọi tình yêu
Đau lòng em lắm Anh ơi
Khi nghe con hỏi cha đi đâu rồi
Nhìn con không nói lên lời
Chỉ gạt nước mắt xót thương phận mình.../
HL -Tai ả rập xê út-sau di..

~Nuốt lệ~ Ngày xưa Anh Hứa Anh thề Thề yêu em mãi suốt đời chẳng phai Vậy mà cho đến hôm nay Lời thề ngày đó gió bay mất rồi Bỏ em lại chốn chợ đời Bỏ em lại với muôn vàn đắng cay Đành Lòng rũ áo ra đi Không còn thương tiếc đến tình phu thê Cũng vì một bóng Hồng nhan Mà Anh đánh đổi gia đình thân yêu Chạy theo tiếng gọi tình yêu Đau lòng em lắm Anh ơi Khi nghe con hỏi cha đi đâu rồi Nhìn con không nói lên lời Chỉ gạt nước mắt xót thương phận mình.../ HL  -Tai ả rập xê út-sau di..
Previous
Next Post »