Game

  1. AOE 1; Download về giải nén chạy file Setupreg.exe trước khi chơi lần đầu
    Download
    Link dự phòng


2) AOE II
AOE III
4) Warcraft 1.24
Download
5) Cờ Tướng
6) Cờ vua
Previous
Next Post »