Cách chạy được nhiều tool Hitleap trên một vps/pc

Ở đây tui nói trước cho biết luôn là cách này không chỉ dùng cho mỗi tool Hitleap, mà có thể áp dụng cho tất cả các tool cứng đầu nào mà chỉ cho chạy có một cái trên một VPS hay PC, chạy thêm cái nữa thì nó cự và báo lỗi là tool đã đang chạy. Và đặc biệt là fake được ip riêng hết cho từng cái tool Hitleap riêng lẻ.


OK vào vấn đề, công cụ gồm có:
Sandboxies 3.4.6 <= dùng version cũ này đã có thuốc để work được multiple box.
Proxifier 3.2.1 <= cũng có thuốc.
Bitvise SSH Client 4.6 <= không cần thuốc. :)
Hitleap tool <= download trở trang hitleap.com
Một cái đầu có sáng tạo tí ;)

Tiến hành: Tạo ra nhiều môi trường riêng biệt bằng Sandboxies và fake ip bằng SSH cho mỗi môi trường đó bằng Proxifier và Bitvise. Sau đó run tool Hitleap trong mỗi môi trường (tạm gọi là box trong sandboxies).

1. Setup Sandboxies xong thì tạo ra khoảng vài cái box, khoảng 3 cái ví dụ nha, cái này chắc ai cũng biết cách tạo box. Ví dụ có: box1, box2 và box3.
=> Cái này chỉ thêm cho các tool yêu cầu phải chạy bằng user Administrator, click phải vào box1 > Sandbox Settings > Restrictions > Drop Rights > Bỏ check cái dòng "Drop rights from Administrators and ... "

2. Setup Proxifier + thuốc bình thường, xong mở Proxifier lên và cấu hình thế này để fake ip cho toàn thể cái box đó:
+ Proxy Servers thì add 3 con socks5 này vào:
=> 127.0.0.1:1081
=> 127.0.0.1:1082
=> 127.0.0.1:1083
+ Proxifications Rules: thì sửa 2 cái rules sau cho đi qua socks
=> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
=> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
+ Menu Profile > Advanced > Services and Other Users... :
=> Checked - Applications run by other user...
=> Checked - Windows services and ....
OK config proxifier và exit hết proxifier.exe đi nha.

3. Setup Bitvise: tìm 3 con ssh live fresh để tạo thành 3 con socks5
=> Mở Bitvise lần 1, login ssh 1 và config ở tab Services: SOCKS/HTTP Proxy forwarding > Enabled > Listen interface: 127.0.0.1 và Listen port: 1081
=> Mở Bitvise lần 2, login ssh 2 và config ở tab Services: SOCKS/HTTP Proxy forwarding > Enabled > Listen interface: 127.0.0.1 và Listen port: 1082
=> Mở Bitvise lần 3, login ssh 3 và config ở tab Services: SOCKS/HTTP Proxy forwarding > Enabled > Listen interface: 127.0.0.1 và Listen port: 1083

4. Setup Hitleap tool như bình thường.

5. Tiến hành chạy đây:
+ Box1:
=> Click phải vào tool Proxifier và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box1".
=> Vào sửa lại Proxifications Rules:
===> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
===> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
=> Click phải vào tool Hitleap và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box1".

+ Box2:
=> Click phải vào tool Proxifier và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box2".
=> Vào sửa lại Proxifications Rules:
===> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1082
===> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1082
=> Click phải vào tool Hitleap và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box2".

+ Box3:
=> Click phải vào tool Proxifier và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box3".
=> Vào sửa lại Proxifications Rules:
===> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1083
===> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1083
=> Click phải vào tool Hitleap và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box3".

OK rồi đó, cứ thử xem work được không nhé, ở đây chỉ ví dụ 3 box thôi, vps nào mạnh thì làm 10 hay 20 hay 30 box gì đó chạy cho sướng.
Còn nữa, cách này cũng cực kỳ tốt để anh em chiến ebesucher ko cần tool mà vẫn bypass được cái lỗi check Flash Player của ebesucher.
Previous
Next Post »

1 nhận xét:

Click here for nhận xét
tuan ha
admin
18:12 6 tháng 2, 2015 ×

thank minh chay nhieu ff nen cung ko biet la dung proxifiel lam gi ha ban

Congrats bro tuan ha you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar