Căn bản rrs

có nhiều cách làm RRs
1 cách cao siêu:ko tốn dung lượng hoặc tốn ko đáng kêr'
chỉ định:
ai co tôol change all BS va chuc năng BAK (BACKUP) VA RESTORE
VI DỤ:
0.1 BAK
CHANGE ALL BS, BAK LẠI LUU INFO THEO NGÀY THÁNG NĂM HOAC ĐÁNH DẤU SAO CHO DỄ NHỚ
LÀM OFF
OFF 1
OFF 2 
OF 3
XONG

DUNG TITAN BAK DATA 3 CON OFF CẦn RRS, LUU LAI DANH DẤU THEO NGÀY THÁNG NĂM NHƯ INFO BS PHÍA TRÊN
0.2 RESTORE VÀ MỞ LẠI OFF NHƯ VẬY ĐÃ COS RRS

2 CÁCH THỦ CÔNG KHI CHUNG TA KO CO BẤT KÌ 1 TOOL CHANGE GÌ CẢ (ĐÃ ÁP DUNG RẤt thành công)
LINK DEVICE CÓ DẠNG NHƯ SAU 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android\
TRONG ANDROID CO DATA, DSCARD ROOT NAY NO
COPY ANDRROID Thành ANDROID1 
DẠNG NNƯ THẾ NÀY
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1
C:\ProgramData\BlueStacks\Android2
C:\ProgramData\BlueStacks\Android3
.........................................................
C:\ProgramData\BlueStacks\Android(N-1)
C:\ProgramData\BlueStacks\AndroidN

NHU VAY TA DA CO (N) BS NHÉ


KHI TA LÀM VOI BS1 THÌ CHỈNH KHOA REG SAU DAY CHÚ Ý Android THÀNH Android1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\0
CHINH PATH THANH 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\Root.fs

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\1
CHINH PATH THANH 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\Data.sparsefs
TUONG TU VOI 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\2
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\SDCard.sparsefs

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\3
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\Prebundled.fs


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android
CHINH PATH'
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\initrd.img
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\kernel.elf

CHINH VE ANDROID 1 THI CHUNG TA LAM VIEC VOI BS1

CHU Y: QUIT TRUOC KHI CHANGE REG NHÉ

MUỐN LÀM BS2 THÌ CHINH PATH REG 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\SDCard.sparsefs ---->>> C:\ProgramData\BlueStacks\Android2\SDCard.sparsefs
TUONG TU VỚI MẤY PATH KHÁC'

như vây đã LUU DC RRS GÌ ĐÓ RỒI

------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »