Share SSH/Socks/HTTP Proxy cho Smartphone - Làm Offers

Trước khi làm việc này thì nhớ phải off firewall, allow share file trong LAN và nên thực hiện bằng quyền Administrator.

Cách làm:

Code:
Smartphone (10.1.1.3) ------ [ WIFI ] ------- Laptop (10.1.1.2)

Laptop ------ Bitvise SSH Client (Forward Port to Socks v5 => 10.1.1.2:3002)
     |
     + -- SOCKS / HTTP Proxy Forwarding
       |
       + -- Enabled: Checked
       + -- Listen Interface: 10.1.1.2
       + -- Listen Port: 3002
       + -- Server Bind Interface: 0.0.0.0

Smartphone ------ Firefox (setup socks5 => 10.1.1.2:3002) ------ test thử site check2ip.com
Bonus:
=> Setup Socks5 trong Firefox ở Android:

Code:
1. Mở firefox và mở address: about:config
2. Tìm và config các thông số sau:
3. network.proxy.type = 1
4. network.proxy.socks = 10.1.1.2
5. network.proxy.socks_port = 3003
6. network.proxy.socks_remote_dns = true
7. network.proxy.socks_version = 5
Cách trên có thể cấu hình cho một HTTP/HTTPs Proxy.
=> Nếu pác có HTTP Proxy thì có thể cấu hình cho các Web Browser khác của Android thì:

Code:
1. Connect to WIFI network (e.g. 'VinaCaptcha Wifi')
2. Settings -> WIFI
3. Nhấn và giữ cái tên Wifi 'VinaCaptcha Wifi'
4. Modify network config -> Show advanced options
5. Set proxy settings
=> Hoặc sử dụng phần mềm thứ 3 để config socks/http proxy:
config sock cho smartphone

------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »