Cách khắc phục lỗi VNPT chặn blogspot

Cách khắc phục lỗi VNPT chặn blogspot

thêm vào trước. </body> 
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) { 
images.src = images.src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>


------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »