post link lên facebook với hình thumbnail tùy chỉnh

post link lên facebook với hình thumbnail tùy chỉnhpost link lên facebook với hình thumbnail tùy chỉn


post link lên facebook với hình thumbnail tùy chỉnh
Khi post bài ở blog hay website thì chèn cái thẻ này vào bài viết đó, xem hình đầu tiên và hình thứ 2, đây là ví dụ post bài ở blog.

<link rel="image_src" href="link_to_thumbnail" />
 Lấy link của bài viết ở blog đó vào đây để tùy chỉnh hình thumbnail, xem hình 3, click vào nút "Fetch new scrape information" cho để khi nào thấy hiện ra được thumbnail ưng ý là OK.
https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/
 Đem link blog này post lên facebook, ta được kết quả như hình thứ 4.
http://dailyhotvideo.com/post/tai-chi-hero-2012-hd-full
💡 Chúc bạn sớm đạt được âm mưu của chính bạn 
Previous
Next Post »