cách lách luật mà tránh bị khiếu nại bản quyền

cách lách luật mà tránh bị khiếu nại bản quyền
Hướng dẫn kiếm tiền Youtube bằng video full từ A-Z

về bản quyền, như mình được biết, thì nếu một sản phẩm nào đó được làm ra, nhưng khác với sản phẩm được đăng kí bản quyền trên 30% thì nó sẽ được tính là một sản phẩm mới, đó là nguyên lí mà các bạn dùng để lách video, các bạn cứ chính sửa làm sao để video đó khác hơn 30% video gốc là video các bạn đã được sáng tiền, tuy nhiên, khi bị cắm cờ, các bạn vẫn chết, bởi đơn giản, các bạn chỉ thay đổi thông số, chứ các bạn không hề thay đổi nhân vật và nội dung
--------------------------------------------------------------------------------
một lần nữa. chúng ta lại giở luật ra đọc, ở đây, hãy đặc biệt chú ý đến cái gọi là ''sử dụng hợp lý", đọc kĩ phần này nhé
https://www.youtube.com/yt/copyright/vi/fair-use.html
-----------------------------------------------------------------------------
chú ý kĩ phần : tại Hoa Kỳ tác phẩm bình luận, phê bình, nghiên cứu, giảng dạy hoặc báo cáo tin tức có thể được coi là sử dụng hợp lý. Một số quốc gia khác có ý tưởng tương tự gọi là phân phối hợp pháp có thể hoạt động khác.
có 3 hình thức sử dụng hợp lý
phê bình : https://www.youtube.com/watch?v=tHOhaqmrEKI
báo cáo tin tức : https://www.youtube.com/watch?v=j7eWbx7BgWs
Trộn lại : https://www.youtube.com/watch?v=HfuwNU0jsk0
-------------------------------------------------------------------------------
đến đây các bạn đã hiểu rồi chứ, cứ nhìn vào 3 hình thức đó và áp dụng cho bản thân mình đi
nếu có ai cắm cờ bạn, hãy dựa vào điều khoản sử dụng hợp lí mà kháng, kháng nhé
Previous
Next Post »