Code direct link Popcash

Code direct link Popcash
===============================
<script type="text/javascript"> var uid='84523';var wid='162250';function encode64(e){e=escape(e);var t="";var n,r,i="";var s,o,u,a=""; var f=0;do{n=e.charCodeAt(f++); r=e.charCodeAt(f++);i=e.charCodeAt(f++);s=n>>2;o=(n&3)<<4|r>>4;u=(r&15)<<2|i>>6;a=i&63; if(isNaN(r)){u=a=64}else if(isNaN(i)){a=64}t=t+keyStr.charAt(s)+keyStr.charAt(o)+keyStr.charAt(u)+keyStr.charAt(a); n=r=i="";s=o=u=a=""}while(f<e.length);return t}if(!uidi{var uid=0}if(!wid){var wid=0}var keyStr="ABCDEFGHIJKLMNOP"+"QRSTUVWXYZabcdef"+"ghijklmnopqrstuv"+"wxyz0123456789+/"+"=";var pUrl='http://popcash.net/world/go/'+uid+"/"+wid+"/"+encode64(document.URL);window.location=(pUrl);</script>
================================
Thay id của bạn ở chỗ này nhé! var uid='84523';var wid='162250'
================================
Giới thiệu
Khái niệm cơ bản về Direct Link
Thông thường khi bạn đặt bannel quảng cáo popup khi ai đó click vào website thì popup trả về giá trị id của người đăng ký nét rồi đến site quảng cáo. Direct link bắt giá trị trả về ID đó và hiện quảng cáo bằng view trực tiếp ( Không cần Click ).
Cái lợi của Direct Link
Bot traffic thì mình không nói. Vì tool bot traffic hiện tại có thể click đa điểm. Về giá trị Direct Link đối với bot traffic là không có. Tuy nhiên về khía cạnh traffic thật & traffic exchange thì nó có giá trị cực lớn. Thay vì website của bạn phải có 1000 Click bạn được 2 or 3$ tùy theo các Ad net thì giờ đây bạn chỉ cần View. Và View thì dễ kéo trafic hơn Click.
Vậy có thể kết luận:
+ Có lợi đồi với traffic thật. Đồi với bạn kéo view thật từ các nguồn Facebook, Google, SEO, đặt Popup trên site có traffic thật.
+ Có lợi ổn định rate CPM khi bạn dùng traffic exchange ( Hitleap , Otohits ...vv ). Có vài nét ăn được cả Hitleap vài chục $ / ngày
Đặc điểm của Popcash
Popcash rate rất cao. Nhưng nó dễ ban. Nếu kéo traffic thật khoảng 10K view / ngày bạn có thề kiếm 10$ đến 20$ mỗi ngày tùy quốc gia. Nếu bạn chơi traffic thật thì không lo vì bạn có thể contact support và show toàn bộ bẳng chứng traffic của bạn là 100% chất lượng. Vàng không sợ lửa thì bạn sợ gì account bị ban
Bạn nào cần code thì contact Facebook mình. Tùy theo mức độ pro của bạn mình sẽ share code các nét khác. Đơn giản là giải mã code cũng tốn nhiều thời gian. Mình chỉ share giới hạn. Những gì quý giá nhất thì chỉ share cho các pro xứng đáng với nó
Chúc các bạn thành công! Code share không giới hạn. Còn nghệ thuật kéo traffic thật mình sẽ viết bài nói sau về vấn đề này
Liên hệ lấy code: https://www.facebook.com/haioption
Previous
Next Post »