ssh 03/11/2015

207.134.120.5|admin|default|Canada (CA)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.100.168|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
89.216.18.58|admin|admin|Serbia (RS)|Unknown|Belgrade|Unknown
202.51.118.90|admin|admin|Indonesia (ID)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.240.111|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown
77.120.162.146|ftpuser|asteriskftp|Ukraine (UA)|Unknown|Unknown|Unknown
86.56.131.25|test|test|Austria (AT)|Oberosterreich|Gusen|Unknown
91.121.54.128|backup|123456|France (FR)|Unknown|Unknown|Unknown
186.139.0.72|root|12345|Argentina (AR)|Buenos Aires|Munro|Unknown
177.130.60.243|ftp|ftp|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown
195.58.66.212|ftpuser|ftpuser|United Kingdom (GB)|Oldham|Oldham|OL2
91.225.124.10|ftpuser|asteriskftp|Russian Federation (RU)|Chelyabinsk|Chelyabinsk|Unknown
117.253.105.11|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.180.214|admin|admin|India (IN)|Kerala|Thrissur|Unknown
117.253.163.26|admin|admin|India (IN)|Kerala|Cochin|682013
191.241.174.93|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown
62.202.52.118|test|test|Switzerland (CH)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.215.111|admin|admin|India (IN)|Punjab|Amritsar|143001
117.253.214.98|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
202.191.228.246|admin|default|India (IN)|Delhi|New Delhi|Unknown
195.150.71.18|user|user|Poland (PL)|Malopolskie|Kraków|Unknown
186.190.31.239|admin|admin|Haiti (HT)|Unknown|Unknown|Unknown
122.117.4.109|ftp|ftp|Taiwan (TW)|T'ai-wan|Taichung|Unknown
200.59.58.6|admin|admin|Argentina (AR)|Distrito Federal|Buenos Aires|Unknown
92.60.122.123|svn|svn|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
117.255.233.47|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
80.110.41.242|guest|guest|Austria (AT)|Wien|Vienna|Unknown
117.253.162.192|admin|admin|India (IN)|Kerala|Alappuzha|Unknown
182.73.104.193|root|root|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
109.161.192.115|admin|admin|Bahrain (BH)|Unknown|Unknown|Unknown
195.39.149.22|admin|default|Kuwait (KW)|Al Kuwayt|Kuwait|Unknown
186.190.38.208|support|support|Haiti (HT)|Unknown|Unknown|Unknown
5.99.59.186|ftpuser|asteriskftp|Italy (IT)|Unknown|Unknown|Unknown
117.255.249.232|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
148.244.74.120|admin|password|Mexico (MX)|Nuevo Leon|Monterrey|Unknown
117.255.249.38|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.213.55|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.242.235|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.245.46.134|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
200.89.135.114|admin|password|Argentina (AR)|Distrito Federal|Buenos Aires|Unknown
117.245.45.38|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.210.5|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
103.240.178.211|nagios|nagios|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.181.73|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.233.72|admin|admin|India (IN)|Haryana|Gurgaon|Unknown
200.59.59.61|admin|admin|Argentina (AR)|Distrito Federal|Buenos Aires|Unknown
117.253.232.208|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
79.62.97.235|admin|admin|Italy (IT)|Unknown|Unknown|Unknown
109.161.197.178|admin|admin|Bahrain (BH)|Unknown|Unknown|Unknown
187.49.253.22|admin|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.221.145|admin|admin|India (IN)|Punjab|Rahon|Unknown
117.253.105.185|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.223.177|admin|admin|India (IN)|Punjab|Phagwara|Unknown
81.180.117.90|admin|default|Romania (RO)|Unknown|Unknown|Unknown
81.180.117.109|admin|default|Romania (RO)|Unknown|Unknown|Unknown
186.209.18.185|backup|backup|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown
193.238.12.254|admin|admin|Poland (PL)|Mazowieckie|Warsaw|Unknown
200.59.57.194|admin|admin|Argentina (AR)|Distrito Federal|Buenos Aires|Unknown
177.11.37.145|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown
134.255.175.72|admin|admin|Italy (IT)|Emilia-Romagna|Misano Adriatico|47843
111.118.241.234|test1|test1|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
117.245.10.83|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
134.255.174.105|admin|admin|Italy (IT)|Unknown|Unknown|Unknown
125.21.241.130|admin|default|India (IN)|Delhi|New Delhi|Unknown
117.255.209.11|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
188.128.46.127|admin|admin|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
117.253.220.109|admin|admin|India (IN)|Punjab|Shahkot|Unknown
117.245.46.180|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown
200.59.58.7|admin|admin|Argentina (AR)|Distrito Federal|Buenos Aires|Unknown

------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »