cách chuyển qua lại giữa hàng trăm gmail không cần đăng nhập

Share cách chuyển qua lại giữa hàng trăm gmail không cần đăng nhập / đăng xuất nhiều lần sử dụng import cookies for firefox. Mọi thắc mắc comment bên dưới
Link cài đặt: https://goo.gl/Y1889x
Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Lưu file cookie
- Đăng nhập tài khoản Youtube
- Chọn Tools --> Export Cookies
- Lưu file dưới dạng .txt
Bước 2: Sử dụng file cookies
- Xóa cookies trình duyệt (Ấn Cltr + Shift + Del, check hết, chọn Clear Now)
- Chọn Tools --> Import Cookies, chọn file tài khoản đã lưu
Mỗi tài khoản lưu cookie ra một file, khi cần chỉ việc import để sử dụng

Previous
Next Post »