Hướng dẫn ghi TV stream online - lấy link của live stream, chương trình trực tiếp - Hướng dẫn ghi TV online dùng ffmpeg

Hướng dẫn lấy link của live stream , chương trình trực tiếp - Hướng dẫn ghi TV online dùng ffmpeg

Hướng dẫn ghi TV stream online dùng ffmpeg

Đây là cách để ghi lại các chương trình đang phát trực tiếp (streaming) mà ko cần phải sử dụng phần mềm quay lại màn hình làm gì cho nặng máy mà chất lượng video xuất ra lại ko đc cao nữa chứ 

Đầu tiên bạn down phần mêm  ffmpeg về:
Download FFMPEG
Link down ffmpeg dự phòng
Download FFMPEG du phòng
Để lấy link của live stream thì ngoài dùng IDM ra còn kiểu lần theo source code mò ra link RTSP giấu trong code hay file XML nhé 
CODE: ffmpeg -i "dán_link_đây" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4
Khi muốn dừng ghi thì bấm nút "Q" trên bàn phím nhé anh em :))
Link bài viết hướng dẫn: tổng hợp các cách ghi TV
MAC OSX thì chơi kiểu này: Quay lại chương trinh live stream cho MAC OS

cách 2
Download MyRenderTools version 1004
Share code ffmpeg live stream + lách full màn hình HD  
----------------------------------------
ffmpeg -y -re -i "input.avi" -i "AMVTY.png" -filter_complex "[0:v]scale=-1:720,crop=770:433:770*sin(n/70):144,hflip,eq=contrast=1:brightness=-0.1:saturation=1:gamma_g=1.856:gamma_b=2.756,scale=1280:720 [v1]; [v1][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9; [0:a]volume=2" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1000k -minrate 1000k -maxrate 1000k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -preset fast -bufsize 1000k -f flv rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/64p6-208g-zuqp-1pey
----------------------------------------
Nếu đưa code vào #MyRenderTools ver 1004 thì đây:
ffmpeg -y -i "{input}.*" -i "AMVTY.png" -filter_complex "[0:v]scale=-1:720,crop=770:433:770*sin(n/70):144,hflip,eq=contrast=1:brightness=-0.1:saturation=1:gamma_g=1.856:gamma_b=2.756,scale=1280:720 [v1]; [v1][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9; [0:a]volume=2" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1000k -minrate 1000k -maxrate 1000k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -preset fast "{output}.avi"
----------------------------------------
Download Filter PNG đã dùng trong code: https://www.facebook.com/groups/555Youtuber/1304836772881324/
Chú ý: Đây là tấm hình trong suốt PNG size 1280x720, có chèn logo, các pác dùng Photoshop tự thiết kế lại một tấm png và chèn logo theo ý riêng của pác nha!
----------------------------------------
Nếu muốn xuất ra file để xem thì thay url sau thành output.flv
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/64p6-208g-zuqp-1pey
----------------------------------------
Chú ý: code ko có lách âm thanh nên các pác đừng hỏi vụ lách âm, vì mình cũng ko có code lách âm nào chuẩn, nếu live stream thì càng khó lách âm, còn render upload thì tách âm thanh ra lách bằng audacity là được, bài chỉ lách âm bằng Audacity cũng đã share trong group rồi nhé, chịu khó tìm lại nhé AE.
----------------------------------------
Link Demo: https://www.youtube.com/watch?v=YoS5GeW0AcE

nguồn VinaCaptcha 
Previous
Next Post »