Tool Auto Reg Facebook 8-2-2017 Ok 100% - spam facebook - đăng ký acc facebook nhanh chóng không check point

Tool sưu tầm dùng để tạo facebook số lượng lớn tự động. Các bạn nhớ check virut trước khi sử dụng
cách dùng
dowload về giải nén : click here
cấm dcom click start ngồi đợi thành quả...


cần liên hệ: https://www.facebook.com/mr.lee.551 free 100%
ninja facebook,
fplus, 
mass face

đăng ký acc facebook nhanh chóng không check point

Previous
Next Post »