Tut chiến adf.ly

Có tut nhỏ share anh em chơi. chưa có proof nhưng chạy hơn nữa tháng chưa bị banned và $ đang tăng đều. chán cảnh cpm boot nên chuyển qua mảng khác.
cứ thử, ăn được hay không thì đừng chửi mình. thất nghiệp rãnh mà.
Đăng ký 
Hướng dẫn
Boot adf.ly cần tối thiều 2 vps. tool thanhsp.
1) tạo 5 acc adf khác nhau.
2) tạo 5 gmail khác nhau. 1 gmail tạo 2 blog. 5 gmail = 10 blog khác nhau.
1 gmail = 2 blog sài cho 1 acc adf. ( dùng entry phương pháp số 6 full màn hình add code vào blog)
3) down tool record mouse và bàn phím về : download kairecord
4) vps 1: cài đặt tool thanhsp binh thường. theard chạy là : 1.
time on site: 150 -160
delay click 1 : 30s
delay bettwen click 1 và 2: 30s.
Trong phần brower tắt: mininimez browser, show popup, tab popup. để lại java và image.
trong phần add link thì để link như sau:
link blog 1. add 7 link loại blog 1 nhưng size cửa sổ khác nhau và click chuột tương ứng khác nhau.vi dụ: ( click chuột 1 và 2 đều ở chỗ skip add 5s)
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;680, 30;680, 30;774, 422
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;733, 42;733, 42;860, 530
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;674, 31;674, 31;766, 473
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;673, 32;673, 32;766, 527
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;830, 33;830, 33;930, 427
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;629, 34;629, 34;722, 618
True;http://fordgt2017.blogspot.com;http://facebook.com;1108, 28;1108, 28;1206, 665
làm 9 blog còn lại giống như trên. tổng cộng trong add link có 63 link của 10 blog đó. ( nhưng size cửa sổ hiện ra khác nhau)
5) ssh. chọn ssh nước nào cũng được ( US cho nhiều tiền)
Chọn loại ssh như sau:
189.206.111.134|admin|admin|Mexico (MX)|Nuevo Leon|Garza García|Unknown
72.227.191.239|pi|raspberry|United States (US)|New York|East Elmhurst|11370
không được chọn ssh sau:
151.248.0.53|admin|admin|Sweden (SE)|Unknown|Unknown|Unknown
109.63.18.185|admin|admin|Bahrain (BH)|Unknown|Unknown|Unknown
ssh nào có thành phố là chọn. zip code có cũng được không có cũng được
6) trên vps 1 bật kairecord lên. record lặp lại thao tác bạn phím. F3 là ghi/pause, F5 là chạy/pause. Khi F3 là bắt đầu ghi rồi F3 lần nữa dừng. chọn nút stop. bấm nut play( F5) để chạy. trước khi chạy nhớ bấm repeat lặp lại.
Record chuột và bàn phím như sau: ( cho tool thanhsp và kaimouse nằm qua bên phải đùng có che màn hình nhiều quá).
Bấm F3 rồi đưa con chuột ra giữa màn hình click chuột trái 1 cái. rồi lăn con chuột xuống ( dùng để site chạy xuống) lăn cứ 3s 1 lần lăn+ bấm thêm nút page down)
Vừa lăn vừa bấm page down vữa rè con chuột chạy vòng vòng từ từ quanh chỗ click. Sau 15s đầu. làm ngược lại: click chuột trái 1 cái chỗ khác cũng giữa màn hình rồi lăn chuột lên + bấm page up từ từ đồng thời cứ rè chuột xoay vòng vòng từ từ. đến 30s thì bấm F3 để ghi lại.->stop->chọn repear->F5 để thử chạy xem.
7) bấm star tool thanhsp. rồi bấm F5 là tool kaimouse tự chạy. và xem kết quả.
Kết quả như sau: site từ tool thanhsp hiên lên sẽ được kailmouse làm site chạy lên chạy xuống. tool thanhsp sẽ tự skip ad 5s.
Add link có tác dụng làm làm ramdom blog + ramdom size cửa sổ đồng thời $ sẽ lên trên 5 acc với speed khác nhau. nghĩa là 1 acc sẽ nhận $ lúc nhiều lúc thấp. mục đích mật độ time chạy khác nhau như jingling. nhưng cứ chạy là $ lên 1 trong 5 acc đó.
8) khi chạy kaimouse sẽ bị chiếm chuột. nhưng nếu pc không control vps nữa thì kaimouse vô dụng. vì thế sài vps thứ 2 control vps 1.
1 con Vps có thể control 2 con vps chạy tool như trên ( test thấy tối đa vậy)
9) mới test 5 vps. 3 chạy 2 control.1 ngày, mỗi acc adf khoảng 0.3$. tổng $ nhận/ngày là 1.5$. Đó là chưa giảm time on site: 150 -160. giảm xuống có thể $ tăng lên.
10) chạy 3 vps boot thì nhớ chia lít ssh ra chạy. và đừng có bật ramdom tool thanhsp
Previous
Next Post »

1 nhận xét:

Click here for nhận xét
09:10 30 tháng 12, 2017 ×

Cách này có kết quả không ad?

Congrats bro Lê Tăng Minh you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar