Adf.ly Method - Automatic and easy to do

adf.ly Method ★ - 100% Automatic and easy to do!

requirements:-

1 : Adf.ly Account
2 : TrueLikes.net Account ( Register )


Method :-

1 : go to adf.ly and short a url and copy your shorten url
2 : go to truelikes.net and click on add page
3 : select " Traffic Exchange " and add your adf.ly link
[​IMG] 

4 : done!


another method to get more coins in truelikes.net

1 : click on "Traffic Exchange"
2 : click on " Start Traffic Exchange"
3 : wait and see your coins growing :D


everything is done! :D

enjoy your money ;)


------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »