Free Bing Rewards Bot

Here's a free Android bot that works perfectly fine. I tested it out, and it works perfectly. 
It has mobile searches, offers, and PC searches. It also has multiaccount support, which is a huge plus.

[​IMG] 
Thought everyone might be able to get something out of this.
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.apocalypt.yabrb&hl=en

------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »