Share tool check IP blacklist hay không

Bài viết sưu tầm không phải của mình
Mình định làm trên whoer.net mà trang này nó giới hạn số lần check/ ngày + với mình thấy nó cũng lấy kết quả từ trang này sang
check blacklist

nên mình làm tool chạy theo bên spamhaus luôn.

Mỗi khi check blacklist bên trang này thì nó sẽ trả về 3 kết quả là SBL, PBL và XBL, để tìm hiểu xem mấy cái đó là gì ttì các bạn vào trang ở trên mình đã cung cấp để đọc thêm.

Còn tool mình chạy sẽ dựa vào 3 kết quả này, kết quả trả về sẽ là -1, 0, 1, 2 và 3

  • -1: Không check được, bị lỗi khi check, ít khi thấy cái này, thêm vào cho zui :p
  • 0: là không bị thằng nào cho vào blacklist
  • 1: là bị SBL cho vào blacklist
  • 2: là bị SBL và PBL cho vào blacklist
  • 3: là bị cả 3 thằng cho vào blacklist
Hình ảnh đây:

Untit1led.png 


Link tải đây:
Download

Các bạn bỏ file ssh.txt ngang hàng với file CheckBlacklist.exe rồi mở tool lên thì tool tự load ssh lên nhé, định dạng file ssh:
IP|user|pass|linhtinh

Khi xuất ra sẽ là:
IP|user|pass|linhtinh|0 (hoặc -1, 1, 2, 3)

Nói trước là tool mình có dùng .Net Reactor để mã hoá sơ sơ cho khỏi bị đọc code một cách quá dễ dàng cho nên khi chạy hoặc check virus có thể sẽ bị báo là có virus, bác nào thích xài thì xài, không thì thôi chứ đừng đem đi check trên totalvirus rồi bảo mình share virus rồi vote banned nick này nọ nhé 
Previous
Next Post »