khắc phục lỗi Copy Paste giữa vps và máy tính không được

mở notepad paste đoạn code dưới vào

PHP:
taskkill //im rdpclip.exe /fi "username eq %USERNAME%"start rdpclip.exeexit
Save lại với đuôi .bat rồi chạy trên vps

Previous
Next Post »