khắc phục lỗi Copy Paste giữa vps và máy tính không được

mở notepad paste đoạn code dưới vào

PHP:
taskkill //im rdpclip.exe /fi "username eq %USERNAME%"start rdpclip.exeexit
Save lại với đuôi .bat rồi chạy trên vps------------------------------------------------------------------
Nếu Link chuyển đến là link rút gọn các bạn chờ 5 giây sau đấy bấm skip ad để chuyển đến link cần đến. Nếu máy bạn bị thông báo nhiễm virus, mã độc thì đừng lo, nó chỉ là quảng cáo, bạn chỉ cấn tắt tab đó đi là được


Previous
Next Post »