tool boot traffic

Link tool click botz traffic thanhps : download crack traffic botz thanhps42
các bạn tải về và làm theo hướng dẫn


Đây là bản mod browser (của tool Traffic click botz) Chỉ mod cho nó load flash để xem video trên youtube thôi.
Cài đặt:
Flash: mediafire.com/download/yscsm53k7iwtzx9/flashplayer17_ha_install.exe
Browser Patched (ghi dề lên Browser.exe của Traffic click botz): mediafire.com/download/j6yjo899mj92n6v/Browser.rar
tool sandaru
Down cái tfc
Đường dẫn mặc định của file hosts: c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Thêm vào file hosts

Code:
107.167.176.229 marten.arvixe.com
107.167.176.229 botz42.com
Cách sửa chi tiết cho ai chưa crack đuoc hoặc gặp lỗi
B1. Hiện tại file host trong máy bạn đang config ko đúng , các bạn copy nó ra 1 chỗ khác làm backup, rồi config lại bắt buộc phải có 2 dòng
127.0.0.1 marten.arvixe.com
128.199.106.8 botz42.com
crack ko thành công hiện lỗi invalid username pass hoặc cant connct to sever là vì chỗ 127.0.0.1 nó ko như vậy mà là 1 địa chỉ ip khác
B2. Vào task manager end task hết mấy cái mysql (nếu có) đi nó chiếm tầm 400mb gì đấy
B3. Mở cái tập tin SQL file edit bằng txt, tìm chỗ nào có 2015,2016 gì đó sửa lại thành 9999 =))
B4. Mở folder bin, chạy start, start2, mở tool lên. nếu ok thì lại end task cái mysql đi cho đỡ tốn ram
Cả 2 tôol lazy và bot traffic đều làm như vậy đảm bảo thành công 100%   
Dễ hiểu nhất là lên vps(win nhé) bạn cài vertrigoserv(mình 2.29). win thì mở port 3306(port mysql).
Cài xong vào thư mục mysql của veritrigo, mở my.ini thêm
[​IMG]
Xong r vào localhost/phpmyadmin chạy mấy cái .sql ở trên đã share :v
Rồi giờ muốn từ vps khác khỏi fải cài mysql... thì cứ sửa file host
ip_server marten.arvixe.com
ip_server botz42.com
Là ok. 
Previous
Next Post »