Tạo sitemap cho Blogspot - SEO Blogger

Đây là hướng dẫn tạo sitemap cho Blogspot nhằm cung cấp cho các công cụ tìm kiếm sơ đồ trang blog của bạn, nó sẽ giúp điều hướng bots và hỗ trợ SEO Blogspot tốt hơn. Ngoài ra, với sitemap này, đây có thể nói là một trang điều hướng cho các bài viết của bạn, nó sẽ hiển thị theo label, tên đầy đủ các bài viết trong từng label, giao diện khá đẹp nhé ^^

Với sitemap cho Blogspot này, mọi thứ đều hoàn toàn tự động, mỗi bài viết sau khi được public lên sẽ tự được thêm vào để cung cấp thông tin cho các bọ tìm kiếm!

Làm sao để tạo sitemap cho Blogspot?

- Truy cập vào trang quản trị Blogger
- Chọn Trang, tiếp tục tạo Trang mới
Tạo trang cho Blogspot

- Xuất hiện khu vực như khu vực viết bài mới của chúng ta, hãy thêm đoạn code này vào phần nội dung (Nhớ làtab HTML nhé):
<link href="http://dte-project.googlecode.com/svn/trunk/tabbed-toc-skin.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"></link>

<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
    blogUrl: "http://kto24vn.blogspot.com/ ", // Blog URL
    containerId: "tabbed-toc", // Container ID
    activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
    showDates: false, // `true` to show the post date
    showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
    numChars: 200, // Number of summary chars
    showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
    thumbSize: 40, // Thumbnail size
    noThumb: "http://lh3.ggpht.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
    monthNames: [ // Array of month names
        "January",
        "February",
        "March",
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"
    ],
    newTabLink: true, // Open link in new window?
    maxResults: 99999, // Maximum post results
    preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
    sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
    showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
    newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="http://dte-project.googlecode.com/svn/trunk/tabbed-toc.js" type="text/javascript"></script>
Thay đường dẫn màu xanh bằng đường dẫn blog của bạn nhé!

   Chú ý: Phần tiêu đề, đây chính là đường dẫn đến sitemap của chúng ta, ví dụ, nếu mình ghi chổ đó là sitemap, thì sau khi public trang này ra thì nó sẽ có dạng: blogspot.com/p/sitemap.html.

- Nhìn vào thanh sidebar bên phải phần viết bài, click vào Tùy chọn, phần nhận xét của người đọc, tick vào Không cho phép, ẩn liên kết hiện có nhé.
- Sau khi hoàn thành các bước trên thì bấm vào Xuất bản nhé.

Vậy là bạn đã hoàn thành, và có 1 trang sitemap cho blogspot khá đẹp, nó sẽ nằm ở đường dẫn:
http://domaincuaban/p/sitemap.html

Bạn có thể sử dụng sitemap này để submit với Google nhằm cung cấp sơ đồ trang cho googlebot có thể tìm kiếm đến các khu vực trên website của bạn.

Previous
Next Post »